Թել պանիր

֏4.5

+15 мин.

Description

Յուղի զանգվածային մասը՝ 35%

կովի կաթ նորմալացված, պաստերացված, կերակրի աղ, բակտերիալ մակարդ, շրդանաֆերմենտ մանրէական ծագման